פשיטת רגל ליחידים וזוגות


פשיטת רגל ליחידים וזוגות

בחלק מהמקרים, בהיעדר ברירה אחרת, הליך פשיטת הרגל הוא הכלי שבאמצעותו לקוחותינו יוצאים לחיים חדשים. 

לאחרונה, ההליך קיבל תפנית חדה במטרותיו וכיום הוא מוגדר כהליך שיקומי מבחינה כלכלית. 

ההליך מוקצב בזמן ואיננו נמשך לנצח והוא מאפשר למי שחייב כספים לנושים רבים לקבל הזדמנות שנייה בחייו.