הוצאה לפועל


הוצאה לפועל

לפעמים זו הזנחה שמביאה לפתיחת תיק הוצאה לפועל כנגדך ולפעמים זה היעדר יכולת תשלום שמביאה לכך.

בכל מקרה, זה אף פעם לא נעים בלשון המעטה, הליכי גבייה בהוצאה לפועל הינם הליכים מסבכים ומגבילים ולחלקם הגדול השפעה ממשית על חייך עד כדי שהם פוגעים פגיעה קשה ברמת החיים. 

על אף האמור חובות בהוצאה לפועל אינם גזירה בלתי ניתנת לשינוי ובאמצעות טיפול נכון,מקצועי ומעמיק ניתן לסיימם לחלוטין או לכל הפחות, לחיות לצידם.